vermindering op abonnementsgeld bij kabelmaatschappij

wat?

De vermindering op abonnementsgeld bij de kabelmaatschappij omvat een korting van maximum 50%.
De meeste kabelmaatschappijen in Vlaanderen handhaven het sociaal abonnement op de kabeldistributie, ook na de afschaffing van kijk- en luistergeld.

Voorwaarden

De abonnee die een officieel attest van 80% invaliditeit of een vermindering van de zelfredzaamheid van tenminste 12/18 punten kan voorleggen voor zichzelf of voor een persoon die bij hem gedomicilieerd is, kan de korting aanvragen.

hoe aanvragen?

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid maakt een attest op dat dient voor de korting op het kabelabonnement en verstuurt dit zelf aan de begunstigde.
Dit attest wordt door de begunstigde opgestuurd naar de kabelmaatschappij. De begeleidende brief is te verkrijgen bij het gemeentebestuur. Voor meer informatie, klik op "waar aanvragen".

Let op:
De korting, die alleen wordt toegekend op aanvraag, is steeds beperkt in duur en moet regelmatig worden vernieuwd.

waar aanvragen?

Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

meer info

Mixt-ICS
Sociale abonnementen
Postbus 2222
2800 MECHELEN 1
T 015 66 66 66

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor