tegemoetkoming hulp aan bejaarden (thab)

wat?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden echter toegepast op die inkomsten.

De persoon die de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wenst te verkrijgen, moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. De persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

hoe aanvragen?

De aanvraag voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden gebeurt bij de burgemeester van de gemeente waar de bejaarde is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Voor meer informatie, klik op "waar aanvragen".

waar aanvragen?

Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor