stedenbouwkundig attest nummer 1

wat?

Wil je graag schriftelijk weten of je op een stuk grond mag bouwen, dan kan je een 'stedenbouwkundig attest nummer 1' aanvragen.
Dit attest deelt je de bestemming van de grond mee volgens het gewestplan en andere plannen van aanleg.
Het stedenbouwkundig attest nummer 1 geeft aan wat de bestemming van het perceel in kwestie is. Het bepaalt of het perceel al dan niet in een verkaveling en/of bijzonder plan van aanleg is gelegen. Het verschaft ook inlichtingen m.b.t. de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften.

hoe aanvragen?

Op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente kan je de nodige aanvraagformulieren verkrijgen. contactlink naar dienst ruimtelijke ordening

Je kan deze ook hier downloaden.

wat kost het?

De aanvraag van een stedenbouwkundig attest nummer 1 is kosteloos.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor