seniorenadviesraad

wat?

De seniorenadviesraad stelt zich tot doel om op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur en OCMW Voeren voorstellen omtrent alle aangelegenheden die senioren aangaan, te formuleren. De seniorenadviesraad heeft als adviesorgaan geen beslissingsrecht. De raad werkt los van elke politieke, ideologische en/of godsdienstige binding. Tot de senioren behoren alle 55-plussers uit de gemeente Voeren.
De SAR is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Hoogstens 2/3 van de leden van deze raad zijn van hetzelfde geslacht. Stemgerechtigde leden zijn de geregistreerde leden van de seniorenadviesraad die inwoner zijn van de gemeente Voeren en de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben.

samenstelling

Voorzitter: Victor Renkens (niet-georganiseerd)
Andrea Fonsaer (niet-georganiseerd)
Fenna Meijer (niet-georganiseerd)
Elfride Bellink (niet-georganiseerd)
Marinus Stalmeijer genaamd Schmidt (niet-georganiseerd)
Marc Van Reusel (niet-georganiseerd)
Rita Plattau (niet-georganiseerd)
Clement Willekens (NEOS)
Jean Claessens (wandelgroep)
Josianne Colson (GOSA)
Liliane Lemmens-Hocks (KVLV)
Jean-Louis Xhonneux (wandelclub)
Yvonne Schillings (Thuis-Zorg-Saam Voeren)
Anne-Mie Casier (Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs en niet-stemgerechtigd)

contact

Erwin Pasmans
e-mail: erwin.pasmans@devoor.be
tel. 04 381 34 28

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor