ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening - stedenbouw is gericht op het beheer, de inrichting en de duurzame ontwikkeling van de ruimte en de leefomgeving in onze gemeente. De kerntaken van de dienst ruimtelijke ordening kunnen in een aantal duidelijke items ingedeeld worden:

  • het adviseren, informeren en bijsturen van de stedenbouwkundige aanvragen
  • het afleveren van stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige vergunningen
  • het uitvoeren van een stedenbouwkundig handhavingsbeleid, de zogenaamde bouwcontrole
  • de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan en de uitvoeringsplannen
  • de opbouw en de actualisatie van een Geografisch Informatiesysteem (GIS)
  • actualisatie en bijhouding van het plannen- en vergunningenregister.

meer info

Voor meer informatie kan je de website van ruimtelijke ordening Vlaanderen raadplegen. Je kan hier ook de nodige documenten voor aanvragen, attesten, e.d. downloaden.

contact

Ruimtelijke Ordening
Roland Vanmuysen
Stedenbouwkundige
tel. 04 381 99 46
e-mail: roland.vanmuysen@devoor.be

Denise Franssen
Administratief assistente ruimtelijke ordening
tel. 04 381 99 47
e-mail: denise.franssen@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor