psychosociale hulpverlening

wat?

De maatschappelijk werker heeft als taak om je verder te helpen en te ondersteunen bij persoonlijke, relationele, opvoedkundige en psychologische problemen.

Hij zal de nodige tijd nemen om naar je probleem te luisteren en proberen om samen met jou een oplossing te vinden.
De gesprekken hebben een strikt vertrouwelijk karakter, vermits de maatschappelijk werker is gebonden door het beroepsgeheim.

De maatschappelijk werker kan desgevallend, in onderling overleg, doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

contact

Neem contact op met de maatschappelijk werker.

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 Voeren

tel.: 04 381 99 40
fax: 04 381 41 35
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor