plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (pwa)

wat?

Een PWA of Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap is een vzw die (langdurig) werklozen tewerkstelt buiten het regulier arbeidscircuit.
Vele mensen kennen het PWA als de klusjesdienst.

Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap is een dienst, erkend door de minister van tewerkstelling en arbeid, die aan werkzoekenden de kans biedt op een volledig wettelijke manier bezoldigde activiteiten uit te oefenen, met behoud van de werkloosheidsuitkering.

Het bestuursorgaan van een PWA wordt aangesteld door de gemeenteraad.

wie kan pwa-er worden?

de uitkeringsgerechtigde werkzoekende die:

 • ofwel ouder is dan 45 jaar en minstens 6 maanden stempelt
 • ofwel jonger is dan 45 jaar en minstens 2 jaar stempelt
 • ofwel binnen een periode van 3 jaar minstens 2 jaar stempelt (met bewijs)
 • alle leefloongenieters

wie kan beroep doen op pwa?

vijf categorieën van gebruikers mogen een beroep doen op diensten van het PWA:

 • privé-personen
 • plaatselijke overheden zoals gemeenten en OCMW‘s
 • vzw‘s en andere niet-commerciële verenigingen
 • onderwijsinstellingen
 • bedrijven uit de land- en tuinbouwsector waarvoor bijzondere voorwaarden en een speciale regeling gelden

welke activiteiten?

Het werk dat door PWA-ers wordt verricht, mag niet concurreren met activiteiten van privé-ondernemingen of plaatselijke verenigingen.

Hieronder een lijst van de toegestane activiteiten voor het PWA Voeren:

Activiteiten voor particulieren

 • tuinhulp
 • klussen binnen en buitenshuis (geen dakwerken of andere gevaarlijke werken) van kleine omvang waarvoor er geen zelfstandige kan / wil komen
 • administratieve taken
 • hulp voor bejaarden of kinderen (vb. korte opvang wegens ziekte, gezelschapsdame,… )
 • hulp bij het uitlaten huisdieren indien er niet direct een dierenpension voorhanden is

Activiteiten voor vzw’s, syndics, gemeente, scholen, OCMW’s

 • poetshulp
 • administratieve hulp
 • tuinhulp
 • hulp bij het organiseren van evenementen (opzetten van tenten, klaarmaken van zaal, keukenhulp, hulp bij het afruimen,… )
 • helpen bij kinderoppas in scholen of andere kinderopvang instellingen, mits aanwezigheid van een erkend oppasser

Activiteiten bij land- en tuinbouw

 • werk dat mag gedaan worden door seizoensarbeiders
  • oogsten
  • plukken
  • sorteren van fruit en/of groenten
  • planten en snoeien van bomen
  • bij een eierboer eieren oprapen en sorteren
  • uitmesten van stallen
  • helpen bij het melken
  • helpen bij het oogsten van granen en andere gewassen

Uitzondering: champignonteelt wordt niet toegelaten in deze categorie omdat men hier met regulier en vast personeel werkt

hoe werkt het pwa?

Voor wie op een PWA-werknemer beroep wil doen
De kandidaat-gebruiker neemt contact op met het PWA (schriftelijk of telefonisch). Als de gevraagde taken goedgekeurd zijn door de raad van beheer van het PWA, maakt de PWA-beambte een aanvraagdossier op.

Jaarlijkse dossierkosten/inschrijfrechten: €7,45 - WIWG : €4,95 (enkel op vertoon van een ziekenfondsklever)

In dit dossier staan:

 • naam gebruiker
 • adres
 • telefoonnummer
 • rijksregisternummer
 • omschrijving van de gevraagde activiteit
 • vermoedelijke duur van de activiteit.

Wanneer er een kandidaat-PWA-kracht gevonden is, neemt deze contact op met de gebruiker om kennis te maken. Indien beide partijen tot een overeenkomst komen, neemt de kandidaat-gebruiker contact op met de PWA-beambte.

Voor de kandidaat-PWA werknemer
Je kiest op het PWA-kantoor uit het aanbod.
Hierna neem je contact op met de kandidaat-gebruiker. Wanneer je op het aanbod wenst in te gaan, breng je het PWA hiervan op de hoogte.
Je sluit een arbeidsovereenkomst af met het PWA. Op die manier word je een werknemer van het PWA.
Je ontvangt elke maand van het PWA een prestatieformulier. Dit prestatieformulier is een bewijs dat je als PWA-kracht werkt. Zonder prestatieformulier mag je niet werken.

bijkomende dienstverlening

 • Informeren van werkzoekenden en werkgevers over de federale tewerstellingsmaatregelen (Activa en Startbaanovereenkomst, Sine,...)
 • Postbak naar RVA voor het aanvragen van de Activa-werkkaart en Startbaanovereenkomst
 • Centraal informatiepunt voor werkzoekenden, gebruikers en erkende dienstenondernemingen in het kader van de dienstencheques

vergoeding pwa-kracht

De betaling gebeurt met PWA-cheques.

Tarief: €6,20/cheque - WIWG : €5,95/cheque

De PWA-cheque op naam is minimaal per 10 stuks te bestellen bij:
Edenred
Afdeling PWA-cheques Herrmann-Debrouxlaan 54 B5
1160 Brussel
tel. 02 678 28 25
WWW.PWA-CHEQUE-RVA.BE

Op verzoek kent het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) je een toelatingsnummer toe. Dit toelatingsnummer is nodig om je PWA-cheques te bestellen.

Je verricht een overschrijving op het rekeningnummer: 096-5140212-09. Het bedrag moet overeenkomen met de zichtwaarde van je cheques, met een minimum van 10 cheques. Bij je overschrijving vermeld je als mededeling de 12 cijfers van je toelatingsnummer.

Twee tot vier dagen later ontvangt ACCOR je betaling. Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van deze betaling verzendt ACCOR de PWA-cheques per post. Eén tot twee werkdagen na de verzending ontvang je jouw cheques.

Na het beëindigen van de activiteit of ten laatste voor het einde van de kalendermaand, geeft de gebruiker aan de werkzoekende voor elk begonnen arbeidsuur een PWA-cheque.
Dit betekent dat je steeds over voldoende PWA-cheques moet beschikken.

reisonkosten

De regeling van reisonkosten worden terugbetaald door het PWA. Gelieve na te vragen.

belastingvrijstelling

De PWA-inkomsten zijn volledig belastingvrij. Ook de eventuele tussenkomst in de verplaatsingsonkosten wordt niet als loon beschouwd.
De aanvullende uitkering die de leefloongenieter ontvangt, is ook volledig belastingvrij. De uitkering komt niet in aanmerking voor de berekening van zijn bestaansmiddelen.

fiscale attesten

De uitgever van de PWA-cheques maakt jaarlijks een fiscaal attest over aan de gebruiker met de vermelding van de nominale waarde van de cheques die op zijn naam werden opgesteld en die betaald werden tijdens het voorafgaande kalenderjaar.De gebruiker, die cheques op naam gekocht heeft, kan dit in zijn belastingaangifte aangeven en een belastingvoordeel genieten. Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor PWA-cheques van toepassing is, is vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.380 EURO (920 EUR niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque.

openingsuren pwa

maandag: 09.00 – 12.00 uur
woensdag: 14.00 – 17.00 uur
vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

andere voormiddagen op afspraak

contactgegevens

Daisy Renaers

e-mail: pwa.voeren-ale.fourons@publilink.be
tel. 04 381 99 63

GSM: 0472/393 552

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor