openbaar onderzoek/bekendmaking milieu & landschap

Milieuvergunning(aanvraag) klasse 1

Aanvrager

Aard van de aanvraag

Termijn vergunning

Periode van bekendmaking

Milieuvergunning(aanvraag) klasse 2

Aanvrager

Aard van de aanvraag

Termijn vergunning

Periode van bekendmaking

Philippe L Homme, Molen 10, 3798 's-Gravenvoeren

Bekendmaking van een beslissing in tweede aanleg over een milieuvergunningsaanvraag van klasse 2 (art 31 - Vlarem)

2022-02-28

2019-07-26 tot 2019-08-25

Varia

Aanvrager

Aard van de aanvraag

Termijn vergunning

Periode van bekendmaking

Vlaamse regering

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

19 december 2018 tot en met 18 juni 2019

Departement Omgeving, dienst MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma
Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen

2019-04-19 tot 2019-06-18

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor