openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ziet er op toe dat ieder mens op elk levensdomein een menswaardig bestaan kan leiden.

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn kiest uit zijn leden een voorzitter. Hij wordt door de Vlaamse Minister benoemd.
Het Vast Bureau wordt door de kiezers verkozen.

De algemeen directeur van het OCMW zetelt in alle vergaderingen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

Het huishoudelijk reglement vind je HIER.

(publicatiedatum: 2019-02-06)

contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor