mantelzorg

wat?

Mantelzorg staat voor de zorg die mensen op zich nemen om thuis zieken of ouderen te helpen zodat ze langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en leven.

De premie bedraagt 300 euro per jaar indien -65 of 60 euro per maand.

wie?

Inwoners van Voeren die bij hen thuis zorg dragen voor een hulpbehoevende of een gehandicapte persoon (met een mindervaliditeitspercentage van minstens 66%).
De hulpbehoevende moet een verwante zijn (tot en met de derde graad) bijvoorbeeld ouder, grootouder, broer of zus, tante of nonkel.

hoe?

Via een aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij het OCMW.

Het ingevulde formulier bezorg je terug samen met de nodige bewijsstukken:

 • van de aanvrager (= diegene die de zorgen verstrekt)
  • het aanslagbiljet betreffende personenbelasting (voor een dossier ingediend in het jaar 2012 is dit de berekening van de inkomsten 2011)
  • het aanslagbiljet betreffende onroerende voorheffing (voor een dossier ingediend in het jaar 2012 is dit de grondbelasting van het jaar 2011)
 • van de zorgenbehoevende (= de persoon die verzorgd wordt)
  • het aanslagbiljet betreffende personenbelasting (voor een dossier ingediend in het jaar 2012 is dit de berekening van de inkomsten 2010)

OF

 • een attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat hij/zij de voorkeurregeling geniet (vb. als weduwe, gepensioneerde, invalide,...)
 • een evaluatieschaal ingevuld door de geneesheer
 • een attest waaruit blijkt dat een mindervaliditeitspercentage van tenminste 66% werd toegekend, ingeval de zorgenbehoevende een persoon met een handicap is.

Deze tegemoetkoming wordt zesmaandelijks aan de aanvrager (= diegene die de zorgen verstrekt) uitbetaald.

meer informatie

Meer gedetailleerde informatie vind je op de website van mantelzorg: http://www.mantelzorg.be of bij het OCMW.

waar kan ik terecht?

OCMW

Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor