mantelzorg

wat?

Mantelzorg staat voor de zorg die mensen op zich nemen om thuis zieken of ouderen te helpen zodat ze langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en leven.

De premie bedraagt 300 euro per jaar indien -65 of 60 euro per maand.

wie?

Personen die instaan voor de verzorging van al dan niet inwonende hulpbehoevenden of een gehandicapte persoon (met een mindervaliditeitspercentage van minstens 80% of een score van minstens 11 punten) kunnen een mantelzorgtoelage van het OCMW bekomen

Er is geen verwantschap nodig met de hulpbehoevende.

hoe?

Via een aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij het OCMW.
Het ingevulde formulier bezorg je terug samen met de nodige bewijsstukken.

meer informatie

Meer gedetailleerde informatie vind je op de website van mantelzorg: http://www.mantelzorg.be, bij het OCMW of in dit document.

waar kan ik terecht?

OCMW

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor