leefloon

wat?

Het leefloon is een minimum inkomen dat kan worden uitgekeerd indien je op geen enkel ander inkomen recht hebt of indien je slechts over een beperkt inkomen beschikt dat onder dit minimum valt.
Je dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wat betreft nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en andere uitkeringen.

contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor