inburgeringsbeleid

wat?

Met dit beleid wil de Vlaamse Gemeenschap nieuwkomers in ons land de kans geven om Nederlands te leren en kennis op te doen van het reilen en zeilen in deze maatschappij.

Sinds 1 Januari 2015 hoort Inburgering Limburg bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

waaruit bestaat een inburgeringstraject?

In een inburgeringstraject krijg je de kans om Nederlands te leren. Je leert ook heel veel dingen over de Belgische samenleving, bijvoorbeeld waar je je kan laten helpen bij het zoeken naar werk, waar je terecht kan als je ziek bent, waar je kinderen naar school kunnen gaan, enzovoort.
De begeleiders van het onthaalbureau gaan samen met je na welke lessen je kunt volgen. Als dat nodig blijkt, krijg je ook persoonlijke begeleiding.

meer info?

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor