elektronische identiteitskaart

wat?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.
Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.
Sinds eind 2004 worden enkel elektronische identiteitskaarten uitgereikt.

wie?

Voor de inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

hoe aanvragen?

Je wordt persoonlijk uitgenodigd.

Wens je sneller een elektronische identiteitskaart te bezitten, dan hoef je niet te wachten op de uitnodiging. Je kan spontaan een aanvraag doen aan het loket van de dienst bevolking.

wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • een duidelijke pasfoto met witte achtergrond.

afmetingen van de foto: 35x45mm
hoogte van het hoofd: minimum 25mm
het aangezicht moet onbedekt zijn

Indien je niet beschikt over een pasfoto, kan je pasfoto’s laten maken op het gemeentehuis.

Het is nodig persoonlijk naar het loket te komen om je handtekening op het basisdocument te plaatsen.

wat ingeval van verlies of diefstal?

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie.

Lokale Politie Voeren
Einde 92
3790 SINT-MARTENS-VOEREN

e-mail: politievoeren.policefourons@skynet.be
tel. 04 381 99 99
GSM: 0476 97 99 30 (interventieploeg)

De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.
Mocht je de kaart binnen de zeven dagen terugvinden, breng dan de dienst bevolking op de hoogte. De kaart kan opnieuw geactiveerd worden.
Wordt je kaart niet teruggevonden binnen deze termijn, dan is de annulatie definitief.
De procedure voor een nieuwe kaart wordt opgestart.

hoeveel kost het?

Identiteitskaarten:
+2 euro op prijs FOD
+5 euro op prijs FOD bij verlies, diefstal, vernieuwing op eigen verzoek
+10 euro in geval van vervallen van een nieuw aangevraagde kaart door te late afhaling op gemeentehuis

Voor de actuele prijs: zie "Prijzen ID-bewijzen"

waar kan ik terecht?

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

meer informatie

Webpagina eID

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor