borgstelling bij verblijf

wat?

Het OCMW kan zich borgstellen voor het betalen van bepaalde onkosten van verblijf.
Meestal gaat dit over personen die opgenomen worden in het rusthuis, waarvan het pensioen ontoereikend is.
Bij de borgstelling wordt de cliënt als eerst betalende aanzien en de rest wordt bijgelegd door het OCMW.
De borgstelling wordt aangevraagd door een gemotiveerd sociaal verslag, opgesteld door de maatschappelijk werk(st)er.
Indien de persoon die opgenomen wordt onroerende goederen bezit, wordt hierop een hypotheek genomen.
Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werk(st)er.
Hiervoor wordt er gevraagd om bepaalde gegevens door te geven, waaruit blijkt of men al dan niet onderhoudsplichtig is.
Bij goedkeuring van de borgstelling ontvangt het OCMW maandelijks een gedetailleerde factuur van het rusthuis. Deze wordt gecontroleerd en betaald.

contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info.ocmw@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor