beleidsdocumenten

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van. Voor de openbare sector is het werken met beleidsplannen een relatief recent gegeven, dat echter meer en meer aan belang wint binnen de organisatie van de werking.

Onder toezicht van en in samenwerking met de financieel beheerder maakt de financiële dienst in toepassing van de begrotings-, de financiële en de boekhoudkundige voorschriften het budget op. Dit wordt elk jaar aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.


Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 goed.
De documenten liggen ter inzage voor de burger bij de dienst Financiën.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor