beleidsdocumenten (gemeente)

Beleidsplanning is het proces van het vastleggen van de doelstellingen die een organisatie binnen een vastgestelde termijn wil bereiken. Een beleidsplan is daar de schriftelijke neerslag van. Voor de openbare sector is het werken met beleidsplannen een relatief recent gegeven, dat echter meer en meer aan belang wint binnen de organisatie van de werking.

Meerjarenplan 2014-2019
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 december 2013 het meerjarenplan 2014-2019 goed.
Het document ligt ter inzage voor de burger bij de financieel beheerder.

datum goedkeuring

datum publicatie

budgetwijziging 2019-1

2019-03-28

2019-03-29

jaarrekening 2018

2019-05-27

2019-06-19

inspraakreglement

2019-06-27

2019-07-12

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor