Werken aquafin: update 16 april 2019

Grijzegraaf
De afwerking van de wegbermen met asfalt zal gebeuren nadat de ruwbouwwerken van het zuiveringsstation voltooid zijn.
 
Moelingerweg
De afwerking van de wegbermen met asfalt zal ook hier voorzien voor 2 mei a.s.
De demontage van de resterende bovengrondse kabels en paaltransformatoren zal gebeuren samen met de afbouw van het oude elektriciteitsnet in Onderdorp, Drees en Kloosterstraat.
 
Drees
De werken aan het “Voertheater” zijn goed gevorderd. Afwerking ervan tegen einde mei.
Volgende weken wordt een aanpassing uitgevoerd aan de uitmonding van de Greb-koker in de Voer
Deze werken worden uitgevoerd door aannemer Colas.
 
Kloosterstaat – Onderdorp
De nieuwe verdeelleidingen zijn geplaatst en men voert de laatste werken uit voor de overname van de bestaande huisaansluitingen elektriciteit, inclusief de aanpassingen wegens de gewijzigde driefasige netspanning. Deze werken gebeuren door gespecialiseerd onderaannemer Telcom in opdracht van Fluvius (= ex Infrax).
De asfalt-onderlaag werd eerder deze week geplaatst.
Momenteel bouwt Colas verder aan de 2 kleine “Voertheaters” bij het kruispunt met Jolette.
En de voorbereidingen voor de stoepverharding aan de kant van de oneven huisnummers zijn gestart
De stoepaanleg duurt vermoedelijk tot aan bouwverlof.
Vervolgens worden de brugjes vernieuwd en wordt het voetpad langs de Voer aangelegd.
 
Pley
Vanaf 23 april werkt aannemer Colas verder overheen het kruispunt Boomstraat/Pley in richting van Bovendorp. De bestaande RWA-buis wordt dan vervangen door een grotere buis om meer water te kunnen doorvoeren als ze dient te fungeren als by-pass voor de Voer. Deze werken duren tot aan het bouwverlof.
Het verkeer zal tijdens deze werken omgeleid worden via Mennekesput.
 
Bovendorp
Volgens de huidige planning starten de werken hier begin augustus, na het bouwverlof. Uiteraard onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.
Fluvius zal vooraf nog een bestaande 15kV-kabel dienen om te leggen ter hoogte van Bovendorp 18, aangezien proefgravingen aantoonden dat deze leiding hinderend zal zijn voor de rioleringsaanleg.
De Watergroep zal ook al starten met de aanleg van een noodwaterleiding aangezien de oude afgeschreven gietijzeren waterleidingsbuizen vervangen zullen worden.
Deze voorbereidende werken worden uitgevoerd door aannemer De Cock.
 
Openbare verlichting in de werkzone
De bestaande lichtarmaturen worden vervangen door LED-verlichtingesarmaturen. Dit gebeurt geleidelijk aan samen met de indienstname van de 4 elektriciteitscabines die Fluvius voorbije maanden bouwde of moderniseerde. Ondanks de grondige voorbereidingen, zijn er daarbij soms wat begrijpbare kinderziektes.
 
Verkeer/toegang
Er is enkel bestemmingsverkeer toegestaan in de wegen van werfzone en geen doorgaand verkeer. Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie : deze wijzigt geregeld !
 
Bij eventuele vragen over de rioleringswerken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, te vinden in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor