Werken aquafin: update 21 mei 2019

Grijzegraaf
De afwerking van de wegbermen met asfalt zal pas gebeuren nadat er geen zware transporten meer zijn voor de bouw van het zuiveringsstation.
 
Moelingerweg
De demontage van de resterende bovengrondse kabels en paaltransformatoren zal gebeuren na de afbouw van het oude elektriciteitsnet in Onderdorp, Drees en Kloosterstraat.
 
Drees
Deze en volgende week: Voorbereidingen voor de aanleg van de lijnvormige elementen.
AUB, gelieve auto’s dan ook buiten de werkzone parkeren !
Vanaf 3 juni: aanleg funderingsbeton en gieten van de lijnvormige elementen.
De aanleg van de onderlaag in asfalt staat ingepland voor 14 juni
Deze werken worden uitgevoerd door aannemer Colas.
 
Kloosterstaat – Onderdorp
Men voert de laatste werken uit voor de overname van de bestaande huisaansluitingen elektriciteit, inclusief de aanpassingen wegens de gewijzigde driefasige netspanning.
Volgende week worden de oude elektriciteitsleidingen en -palen verwijderd.
Deze werken gebeuren in opdracht van Fluvius (= ex Infrax).
Aannemer Colas kan dan de voorbereidingen voor de stoepverharding aan de kant van de oneven huisnummers verder afwerken.
Vanaf 3 juni start hij met de stoepaanleg. Dit duurt vermoedelijk tot aan bouwverlof.
Vervolgens worden de brugjes vernieuwd en wordt het voetpad langs de Voer aangelegd.
 
Pley
Momenteel worden hier de laatste rioleringsbuizen geplaatst.
Van 23 tot 29 mei worden de straatslokkers en kantstrookstenen teruggeplaatst.
Ook wordt gezorgd dat Pley minimaal gefatsoeneerd wordt voor de communie op OLH-Hemelvaart
Vanaf 3 juni wordt de onderfunderingsbedding van de rijweg aangelegd.
De aanleg van de onderlaag in asfalt staat ingepland voor 14 juni
Het verkeer wordt zolang nog omgeleid via Mennekesput.
 
Bovendorp
Volgens de huidige planning starten de rioleringswerken hier begin augustus, na het bouwverlof. Uiteraard onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.
Evenwel starten op 17 juni voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen (Fluvius, Proximus, De Watergroep, VOO). Deze werken worden uitgevoerd door aannemer Swennen-Vandebroeck.
 
Verkeer/toegang
Er is enkel bestemmingsverkeer toegestaan in de wegen van werfzone en geen doorgaand verkeer. Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie: deze wijzigt geregeld !
 
Bij eventuele vragen over de rioleringswerken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, te vinden in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor