Werken aquafin: update 4 juli 2019

Grijzegraaf
De afwerking van de wegbermen met asfalt zal pas gebeuren nadat er geen zware transporten meer zijn voor de bouw van het zuiveringsstation, naar verwachting in het najaar 2019.
 
Moelingerweg
Het oude LS-net is afgebouwd. Blijft nog de demontage door Fluvius van de bovengrondse 15kV-kabels en paaltransformatoren. Dit minder dringend werk zal later dit jaar uitgevoerd worden. Ook zo voor de 15kV-lijnen en de paaltransformatoren van Winandus en Konijnsberg.
 
Drees
De parkeerplaatsen en stoepen worden verder aangelegd en het Voertheater afgewerkt.
 
Kloosterstaat – Onderdorp
De stoepen aan de zijde met de oneven huisnummers werden aangelegd.
Aannemer Colas is vorige week gestart met de vervanging van de 36 brugjes over de Voer. Betrokken bewoners ontvangen bericht van de aannemer als de brug aan hun woning aan de beurt is.
Zodra alle brugjes vervangen zijn, ca. midden september, wordt de stoep langs de Voer aangelegd en de borstweringen geplaatst.
 
Pley
De rioleringswerken zijn beëindigd en de meeste stoepen zijn heraangelegd. Er worden eerstdaags nog dichtheidsproeven uitgevoerd op het rioleringsstelsel.
De versleten kasseien van de toegangen naar pastorie en kerk worden na het bouwverlof vervangen.
 
Bovendorp-Dr. J. Goffinstraat
Momenteel voert aannemer Swennen er voorbereidende werken uit ter verplaatsing van allerhande nutsleidingen die hinderlijk zullen zijn voor de eigenlijke rioleringswerken.
De rioleringswerken starten op 5 augustus en vergen de opbraak van de rijbaan en stoepen.
Op 12 augustus zal men er het asfalt afschrapen. Dan volgen de graafwerken vanaf Pley.
Aannemer Colas verwacht dat de rioleringswerken tegen half september gevorderd zijn tot aan het kruispunt van Vitschen. Hierna volgen dan de rioleringswerken in de Dr. J. Goffinstraat tot onderaan Schietekamer. Aansluitend met de rioleringswerken plaatst aannemer Swennen nieuwe nutsleidingen en koppelt hij de huisaansluitingen over. Dit werk vergt inzet van meerdere gespecialiseerde onderaannemers en daarbij dan ook veel onderlinge coördinatie.
Als gebruikelijk, zullen de aannemers gaande weg rechtstreeks met de bewoners communiceren volgens hetgeen nodig is om de werken uit te voeren.
 
Deze werkfase zal het meest impact hebben op de mobiliteit in de gemeente: het doorgaand verkeer naar de andere deelgemeenten wordt omgeleid via de gewestwegen.
Voor het plaatselijk en bestemmingsverkeer worden plaatselijke wegomleidingen voorzien, met de beperkte mogelijkheden die er maar zijn. Hierover wordt afzonderlijk gecommuniceerd.
Aannemer Colas zet alles in het werk om tegen einde 2019 de asfaltonderlaag geplaatst te hebben.
Uiteraard onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.
 
Verkeer/toegang (algemeen)
Er is enkel bestemmingsverkeer toegestaan in de wegen van werfzone en geen doorgaand verkeer. Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie : deze wijzigt geregeld !
 

Voor de aankomende werken in Bovendorp en Dr. J. Goffinstraat zal er op 10 juli van 17 tot 19u een “infomarkt” doorgaan in de raadszaal van het Administratief Centrum. Hier kan u verdere info verkrijgen over de werken of antwoorden krijgen op de specifieke vragen die u zou hebben.

Bij eventuele vragen over de rioleringswerken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, te vinden in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor