Werken Aquafin - planning (update 21/11/2018)

Update werkzaamheden Aquafin 

Voorziene planning (deze kan wijzigen bij onvoorziene omstandigheden)

Drees

Net voor de woningen op Drees werden rioleringsleidingen aangelegd. Hierna wordt er een laag steenslag op aangebracht zodat de woningen en het Gezondheidscentrum gemakkelijker toegankelijk zullen zijn. Parkeren (max 60min) kan op de tijdelijke parkings die aangelegd werden langs linkeroeverzijde van de Voer.
Vanaf 15 januari 2019 starten de uitgravingen voor het "Voertheater". Dit zal enkele dagen tot een week in beslag nemen. De bouw van het Voertheater wordt geschat op ongeveer 3 maanden.
Deze werken gebeuren door aannemer COLAS.

Kloosterstaat - Onderdorp

De Watergroep legt een nieuwe waterleiding vanaf het kruispunt Kloosterstraat/Boomstraat tot aan kruispunt Onderdorp/Hoffert. In dezelfde sleuf zullen ook de leidingen voor de laagspanning, openbare verlichting, kabel TV en telefoon aangelegd worden. Dit gebeurt gefaseerd en er wordt gewerkt met sleuven van telkens zo’n 100m afstand. Het plaatsen van de nieuwe waterleiding en andere nutsleidingen zal zeker tot eind van dit jaar duren. Zodra de waterleiding plaatselijk in de grond ligt, wordt huis per huis aangekoppeld op de nieuwe leiding. Hetzelfde geldt voor de andere leidingen. Deze aankoppelingen gebeuren aan een tempo van enkele woningen per dag. De aankoppelingen op de waterleiding zullen tot ongeveer eind maart in beslag nemen.

Grijzegraaf-Moelingerweg

De nieuwe waterleiding is geplaatst en men is bezig met de overname van de bestaande huisaansluitingen. De noodwaterleiding zal in de loop van de volgende weken uitgegraven worden.

Kruispunt Onderdorp-Jolette tot aan Drees

Hier worden aan overzijde van de Voer dienstleidingen aangelegd voor riolering, waterleiding, elektriciteit (laagspanning) en kabel TV/Internet. De werken gebeuren in stukken van zo’n 40m. Aanwonenden zullen gedurende een tweetal dagen niet met een voertuig op hun eigendom geraken. Deze inwoners worden verwittigd. Voor voetgangers worden brugjes voorzien.
Bovenstaande werken gebeuren door aannemer De Cock in opdracht van alle nutsmaatschappijen.

Kruispunt Boomstraat/Pley/Kosterstraat

Infrax zal voorbereidende elektriciteitswerken uitvoeren in de stoepen ter hoogte van garage Demez en verder richting Pley (omlegging 15kV-kabels). Hierbij zullen de wegen 3 maal gekruist worden.
Aannemer : De Cock in opdracht van Infrax

Verkeer/toegang

Er is enkel bestemmingsverkeer toegestaan in de wegen van werfzone en geen doorgaand verkeer. Ook zo voor de achterliggende straten.

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Vermits dooizouten schade kunnen toebrengen aan nieuw aangelegd beton, mag er in Onderdorp Kloosterstraat gedurende 90 dagen na aanleg niet gestrooid worden, dus tot 20 januari 2019.
Gelieve hier rekening mee te houden en voorzichtig te zijn bij eventuele gladheid.

Bij eventuele vragen over de werken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, te vinden in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat of hem te contacteren op het GSM nummer 0475-285944.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor