Voorlopige vaststelling ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen

De Vlaamse Regering tekende op 31/03/2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen in verschillende gemeenten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017. Gedurende deze periode liggen de ontwerpkaarten voor het grondgebied van de gemeente ter inzage bij de gemeente en zijn ze HIER te raadplegen.
De kaarten zijn na afspraak ook raadpleegbaar bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Het volledige dossier en meer uitleg kan u vinden op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek. Langs hier heeft u ook toegang tot het geoloket. Dit geoloket biedt u de mogelijkheid gericht naar een specifiek bos te zoeken en hier direct uw opmerkingen te formuleren. Na het doorzenden van uw opmerkingen ontvangt u dan een digitaal ontvangstbewijs.

U kunt opmerkingen indienen:

 • Bij voorkeur online via het geoloket dat u vindt via www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
 • Schriftelijk en aangetekend naar het volgende adres:
  Openbaar onderzoek MKWB
  Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
  Koning Albert II-laan 20, bus 8
  1000 Brussel
 • Schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
Met bijkomende vragen kan u ook steeds contact opnemen met het gratis telefoonnummer ‘1700’, elke werkdag tussen 9 en 19uur.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor