SVK Houtvast is op zoek naar betaalbare woningen in Voeren

7 jaren geleden startte het SVK Houtvast, in samenwerking met de gemeente Voeren, met het inhuren van betaalbare en kwalitatieve woningen voor financieel kwetsbare gezinnen en alleenstaanden. Het woningbestand bedraagt momenteel een 10-tal panden. De vraag naar betaalbare woningen stijgt echter nog steeds. Het zijn vooral de éénoudergezinnen en de alleenstaanden die op de wachtlijst van het SVK in het oog springen. Zij zijn immers het meest kwetsbaar op de private huurmarkt doordat de huiseigenaars opteren voor zekerheid en hun pand bijna uitsluitend aan tweeverdieners verhuren.

Hoe werkt een SVK?
Voor de eigenaar is het SVK de huurder en draagt hierdoor alle verantwoordelijkheden van de huurder. Het SVK zal de huur stipt betalen. Ze staan ook garant dat het huis in een goede staat wordt teruggegeven en neemt alle praktische beslommeringen van de verhuur op zich; ze zorgt voor de plaatsbeschrijving, de overdracht van de nutscontracten, de brandverzekering, de opvolging van de huurder op het vlak van huurdersverplichtingen enz. De verhuurder krijgt bovendien toegang tot renovatiepremies; zo komen bijvoorbeeld het vervangen van ramen, het vernieuwen van de elektriciteit en sanitair in aanmerking.
Op deze manier combineert het SVK Houtvast woonzekerheid voor de huurders en betalingsgarantie voor de eigenaars.

Waar kan je terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie kan je terecht bij het SVK Houtvast, Brugstraat 26 te 3740 Bilzen, tel. 089 24 38 32 of op het OCMW van Voeren, tel. 04 381 99 40.    

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor