OO aanvraag omgevingsvergunning

All Energy, zaakvoerder de heer Koen Demonie, met adres Meiboomstraat 45 te 8840 STADEN, heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen en
  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over:
De aanvraag betreft de bouw van twee windturbines gelegen parallel langs de E25 te Moelingen (Voeren). Het betreft twee windturbines met een maximale masthoogte van 100 meter en een maximale rotordiameter van 90 meter. Zij hebben een maximaal vermogen van elk 3,0 MW.
De rubrieken in de indelingslijst zijn de volgende :

  • Rubriek 12.2.2. : transformatoren : 2 transformatoren met een totaal vermogen van 7.000 kVA
  • Rubriek 20.1.6.1.c. : installatie voor de productie van windenergie : 2 windturbines met een totale capaciteit van max. 6.000 kW

Kadasteraanduiding:

  • Voeren 5de afdeling, sectie A, nrs. 130B, 114B, 129/3
  • Voeren 5de afdeling, sectie A, nrs. 151A2 en 153B2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
-          de deputatie
Hierbij kan u terecht voor meer info.
 
Bij de aanvraag is een milieuscreeningnota gevoegd die nog goedgekeurd moet worden.
 
De aanvraag ligt van 4 augustus 2017 tot en met 3 september 2017 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening/milieu, op volgend adres:
Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 VOEREN
 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekende brief, per brief tegen ontvangstbewijs of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
 
De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 22 augustus 2017 om 20.00h op het volgende adres: AC De Voor, Gemeenteplein 1, 3798 VOEREN.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor