Mededeling van de burgemeester over deelname aan de optochten

Alles gaat snel de laatste dagen…

Hartelijk dank aan iedereen die inspanningen deed om de letter van de wet over het gebruik van tractoren na te leven. Dank ook aan iedereen die inspanningen deed om het te organiseren volgens de letter van de wet zoals het in eerste instantie werd gevraagd (nb niet op vraag of bevel van de gemeente, mijzelf of onze politie!!).

In een antwoord op een parlementaire vraag antwoordt Minister Bellot (Federale Regering) dat het voor hem in orde is dat een chauffeur met rijbewijs G (voor gebruik op landbouwgronden) en mits het respecteren van een maximum snelheid van 25 km/uur een voertuig mag besturen van, tijdens en na een folkloristische optocht.

Hij stelt ook dat het tot de bevoegdheid van Vlaams Minister Ben Weyts behoort om te oordelen over de toepasbaarheid van de inspectienoodzaak van het trekkend voertuig. Na overleg tussen mijzelf met het kabinet van de minister kreeg ik de bevestiging dat een inspectie niet noodzakelijk zal zijn voor de komende carnavalsoptochten.

Let wel op want de andere artikels van de wegcode blijven onverkort gelden (bvb snelheid 25 km).

De goedkeuring voor deelname moet ondertekend worden door de burgemeester of zijn vervanger of door hem aangeduide ambtenaar.

Huub Broers
Burgemeester

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor