Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Op 14 oktober 2018 vinden in België de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als niet-Belg heb je daarbij heel wat rechten. Die zijn erg belangrijk want je kiest er mee de mensen van wie je denkt dat ze deze gemeente vanaf 1 januari 2019 het beste kunnen besturen tijdens de volgende zes jaren. Jouw stem is daarbij evenveel waarde en nodig als die van de Belgische inwoners. Je bent immers een burger van deze gemeente.
 
Diezelfde dag vinden ook de OCMW- en provincieraadsverkiezingen plaats. Hier kan je echter niet aan deelnemen.
 
Wanneer je wil deelnemen aan de verkiezingen, moet je je vooraf inschrijven. Dit kan alleen onder volgende voorwaarden:

  • ouder zijn dan 18 jaar op 14.10.2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op 01.08.2018
  • niet ontzet zijn uit het kiesrecht
  • ten laatste 01.08.2018 ingeschreven zijn op de kiezerslijst
  • niet-Belgen die geen lid zijn van een staat van de EU, moeten bovendien 5 jaar onafgebroken in België verblijven

Inschrijven kan dus tot 31 juli 2018. Het college van burgemeester en schepenen beslist of je erkend wordt als kiezer.
 
Opgelet:
eenmaal ingeschreven op de kieslijst, ben je kiesplichtig! In België geldt er namelijk een kiesplicht en geen kiesrecht.
 
Indien je in het verleden reeds geregistreerd bent als kiezer, dien je dit niet opnieuw te doen.
 
Inschrijvingsformulieren zijn HIER te verkrijgen of bij de dienst bevolking en de dienst organisatie verkiezingen van de gemeente (pascalle.rassin@devoor.be).
- EU-burger
- niet-EU burger

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor