belangrijke maatregelen nav aanhoudende droogte - wijzigingen!

besluit van de gouverneur van de provincie Limburg van 17 augustus 2018

Het besluit van de waarnemend gouverneur van 25 juli 2018 betreffende het verbod om water uit het publieke drinkwaternet en grond- en regenwater te gebruiken voor bepaalde doeleinden wordt opgeheven.

aanvullend besluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg van 27 juli 2018

Het blijft echter verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Overtredingen van deze besluiten worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.


De gouverneur heeft ons meegedeeld dat de lokale besturen geen uitzonderingen mogen toestaan op het tappen en het gebruik van water. (Huub Broers, burgemeester)

meer info?
https://www.crisis-limburg.be/faq

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor