Aankondigingen windturbine projecten

In de gemeente Dalhem worden binnenkort twee afzonderlijke windturbineprojecten aangevraagd via de procedure in het Waalse Gewest. Deze twee projecten zijn gesitueerd in dezelfde wijde omgeving, namelijk op grondgebied van Dalhem, tussen Warsage en ’s-Gravenvoeren, in de onmiddellijke nabijheid van de spoorlijn aldaar, maar op Waals grondgebied.

Het gaat concreet over volgende projecten:

* de bouw van 7 windturbines op grondgebied van Dalhem

De firma VORTEX ENERGY BELGIQUE heeft een project voor de bouw van 7 windturbines opgestart op het grondgebied van Dalhem, maar op een plaats grenzend aan de gemeente Voeren. Het gaat over de wijde omgeving van de spoorlijn ten noorden van Warsage.

In overeenstemming met artikels D29-5 en volgende, en artikels R41-1 en volgende van de WAALSE MILIEUCODE, nodigt de firma VORTEX ENERGY BELGIQUE de bevolking uit op de komende openbare informatievergadering in verband met dit project, en dit alvorens de eigenlijke aanvraag op te starten.

De informatievergadering zal plaatsvinden op donderdag 2 mei 2019 om 19u30 in de Gemeentelijke Zaal van Warsage, Place du Centenaire Flèchet 22A te 4608 Warsage.

* de bouw van 5 windturbines op grondgebied van Dalhem

De firma Engie Electrabel heeft een project voor de bouw van 5 windturbines opgestart op grondgebied van Dalhem, maar eveneens op een plaats grenzend aan de gemeente Voeren. Het gaat over de wijde omgeving links en rechts van de rue de la Gare in Warsage, dit is het verlengde van de Weersterweg in Voeren.

De initiatiefnemer wenst aan de bevolking mee te delen dat zij, geheel volgens de Waalse wetgeving, een informatievergadering wil organiseren vooraleer het eigenlijke aanvraagdossier op te starten.

Deze informatievergadering gaat door op dinsdag 7 mei 2019 om 19u30 in de Gemeentelijke Zaal van Warsage, Place du Centenaire Fléchet 22A, 4608 Warsage.

De gemeente wenst te benadrukken dat slechts één van deze twee projecten kan vergund worden indien de aanvraag gunstig beoordeeld wordt door de bevoegde Waalse instanties. Beide maatschappijen hebben besloten om geheel los van elkaar elk een eigen project aan te vragen.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor