afschaffing van de stempelcontrole

wat?

Sinds 15 december 2005 is de afschaffing van de stempelcontrole een feit. Volledige werklozen moeten zich niet meer aanmelden op de stempelcontrole. Niet meer op de vaste dagen (de 3de en de 26ste of de 7de) en ook niet op andere dagen.

Opgelet echter!

Als de periode van werkloosheid onderbroken werd gedurende minstens 28 opeenvolgende dagen, moet de werkloze een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen via de betalingsinstelling en zich opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst.
Als de periode van werkloosheid onderbroken werd gedurende minder dan 28 dagen, moeten er geen formaliteiten worden vervuld. De werkloze moet dan wel in het bezit zijn van zijn/haar controlekaart en deze invullen volgens de instructies. De kaart moet op het einde van de maand worden ingediend bij de uitbetalingsinstelling.

wat verandert er niet?

Alle andere verplichtingen voor werklozen blijven bestaan.
Dit betekent onder meer dat werklozen hun controlekaart bij zich moeten houden en ze correct moeten invullen, dat zij moeten ingeschreven zijn als werkzoekende, beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt en dat zij, behoudens vrijstelling, in België moeten verblijven.
Voor het invullen van het verblijfsbewijs kan je terecht op het gemeentehuis.
Voor meer informatie, klik op "waar aanvragen".

Deeltijdse werknemers moeten nog steeds hun controleformulieren C3 deeltijds driemaandelijks laten valideren bij het gemeentebestuur of de arbeidsbemiddelingsdienst.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor