aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandigen oefenen een beroep uit zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut. Ze hebben een eigen sociaal statuut en zijn onderworpen aan een eigen regeling inzake sociale zekerheid.

Binnen de 90 dagen na de start van de activiteiten, moet elke zelfstandige, vennootschap, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, helper,... zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas.
Deze verplichting geldt zowel voor zelfstandigen in hoofdberoep als voor zelfstandigen in bijberoep.

Om te kunnen genieten van de sociale rechten:

  • gezinsbijslagen: kraamgeld, adoptiepremie, kinderbijslag, wezenbijslag,...
  • ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • pensioen
  • faillissementsverzekering

moet je ieder kwartaal sociale bijdragen betalen aan het fonds waarbij je aangesloten bent.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor